DIGIJOUJOU-hanke mukana Afinlan syyssymposiumissa Turussa 9.-10.11.2017 Symposiumissa esiteltiin hankkeen lähtötilanteen kartoittemiseksi tehtyjä opiskelija- ja opettajakyselyjen tuloksia sekä FINELCin opettajakyselyn tuloksia opetuksen ja oppimisen digitalisaatiosta työpajassa Digitalisaatio ja digitaalisuus korkeakoulujen kieli- ja viestintäopinnoissa. Työpajan vetäjinä toimivat Mike Nelson (Turun yliopisto, kielikeskuksen johtaja), Taina Juurakko-Paavola (HAMK, Digijoujou-hankkeen AMK-koordinaattori) ja Heidi Rontu (Aalto-yliopisto, Digijoujou-hankkeen pääkoordinaattori)    

Digijoujoulaiset kokoontuivat hanketyöpajaan 4.10.2017

DIGIJOUJOUlaiset kokoontuivat hankkeen 1. työpajaan 4.10.2017 Laurean Tikkurilan tiloissa. Työpaja käynnistyi digijoujoulaisten unelmasuomi ja -ruotsi suunnitelmien lyhyillä esittelyillä, joiden pohjalta muodostettiin suomen ja ruotsin opettajien kesken 3-4 opettajien työryhmät. Työryhmät käynnistivät laajemman opintokokonaisuuden suunnittelun työpajassa hankkeen kolmen päätavoitteen mukaisesti: oppimispolkuja suomeen ja ruotsiin, jotka hyödyntävät digipedagogiikkaan, tarjoavat oppimiseen joustavuutta ja tuottavat keskeisiä työelämätaitoja.

DIGIJOUJOU-hanke käyntiin kick off-päivillä 24.-25.8.2017

DIGIJOUJOU-hanke polkaistiin vauhdikkaasti käyntiin hankkeen kick off-päivillä 24.-25.8.2017 Helsingin yliopiston Metsätalossa. Torstai 24.8 oli kaikille kiinnostuneille avoin, ja päivä keräsi yhteensä reilut 100 osallistujaa. Päivän puhujat innostivat opetuksen ja oppimisen digitalisaation äärelle tarjoten eri näkökulmia yhteiseen keskusteluun: Tomi Kauppinen, Aalto-yliopisto Around the world with online learning Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto Digitalisaation varjopuolia Henri Annala, Tampereen … Lue lisää

Ideoita ja ehdotuksia hankkeelle!

Hanke toivottaa tervetulleeksi kaikki ideat ja ehdotukset suomen ja ruotsin oppimisen ja ohjauksen kehittämiseksi. Alla on presemo-linkit, joissa voi mieluusti käydä ideoimassa hankkeelle käytännön tavoitteita ja toimenpiteitä! Svenska: http://presemo.aalto.fi/svedigijoujou S2:  http://presemo.aalto.fi/s2digijoujou