DIGIJOUJOU esillä ICERI 2018-konferenssissa Sevillassa 11.-14.11.2018

DIGIJOUJOUlaisia kansainvälisessä oppimisen ja oppimisteknologian ICERI 2018 -konferenssissa Sevillassa 11.-14.11.2018

  • Liisa Wallenius, Teija Lehto, Taija Votkin ja Marjaana Halsas pitivät esityksen työryhmänsä työstämästä oppimisalustasta: ONLINE PLATFORM FOR DIGITAL MULTI-DISCIPLINARY LANGUAGE LEARNING
  • Taina Juurakko-Paavola, Mike Nelson ja Heidi Rontu (paikalla Heidi) pitivät esityksen digitaitojen ja digitaalisen osaamisen opettajakyselyn tuloksista; kysely on tehty yhteistyössä Finelcin 2DIGI-hankkeen ja DIGIJOUJOU-hankkeen kesken. DIGITAL LITERACY AND LEARNING OF LANGUAGES AND COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION – CASE STUDY FROM FINLAND