Työryhmien tuotokset

Täältä löydät hankkeessa työskentelevien opettajatyöryhmien työn tulokset. Sivulla on ryhmien esittelyvideot ja lyhyet kuvaukset ryhmien hanketuotoksista. Lisäksi sivulta löytyy linkit työryhmien tuottamiin oppimis- ja opetusaineistoihin.

Suomen työryhmien tuotokset

Kohti pohjoista

OPPIMISPELI Pelaaja siirtyy eteenpäin Suomen kartalla etelästä kohti pohjoista ja tutkii matkan varren suomen kieltä ja yhteiskuntaa.

Puhutsä suomee?

VERKKOKURSSI Kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu avoin kurssi suomen yleispuhekielen opiskeluun.

Suomea edistyneille

MODUULIT Suomea edistyneille -materiaali tarjoaa harjoituksia sujuvan, itsenäisen ja taitavan kielenoppijan käyttöön.

Superalkeet

AVOIN SIVUSTO Superalkeet on kaikille avoin suomen kielen alkeistason verkko-oppimissivusto.

Tekstitaidot haltuun

TESTIPANKKI Tekstitaidot haltuun on edistyneille oppijoille suunnattu suomen kielen kirjallisten taitojen testimateriaali.

Työelämän suomea

MODUULIT Työryhmä on tuottanut monipuolista materiaalia A2/B1-tasolle suomen työelämän viestintätaitojen opiskeluun.

Ruotsin työryhmien tuotokset

ePortfolio ruotsiksi

SIVUSTO Min svenska ePortfolio sisältää tehtäviä ja vinkkejä ruotsinkielisen ja digitaalisen portfolion koostamiseen.

Korkeakouluruotsia flipaten

MENETELMÄ Korkeakouluruotsia flipaten tarjoaa käänteistä opetusta eli flippausta korkeakoulussa toimiville ruotsin kielen opettajille.

Moduuliruotsi

KURSSI 1 op:n oppimis -moduuleja voi käyttää monipuolisesti; kurssina, verkkokurssina tai pelkästään opetuksen tukena.

Parempi pedagogiikka verkossa

VINKIT Sivusto tarjoaa esimerkkejä ja menetelmiä siitä, miten kieliopettaja voi olla läsnä ja luoda vuorovaikutusta verkossa.

Ruotsia Nonstop

VALMENNUSKURSSI Tämä kurssi tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia yksilöllisiin oppimistyyleihin ja -tarpeisiin ympäri vuoden.

Ruotsia pohjoismaissa

OPINTOKOKONAISUUS Min svenska i Norden innostaa ja inspiroi opiskelijaa ruotsin opiskeluun pohjoismaisella tvistillä.