Työelämän suomea

Työryhmä on tuottanut monipuolista materiaalia A2/B1-tasolle suomen työelämän viestintätaitojen opiskeluun.

Työryhmän kuvaus

Työryhmä on tuottanut monipuolista materiaalia A2/B1-tasolle suomen työelämän viestintätaitojen opiskeluun. Materiaali on Google Sites -sivustolla, jolle voi linkittää omalta oppimisalustalta tai jolta voi viedä materiaalia omaan käyttöön vapaasti. Materiaali soveltuu sekä ohjaajavetoiseen etäopiskeluun että ryhmäopiskelun tueksi. Materiaali on järjestetty moduuleiksi ja jokainen moduuli on 1–2 opintopistettä. Sinä opiskelijana voit valita mitä opiskelet. Itse sovit kurssin aikataulusta ja arvioinnista oman opettajasi kanssa.

Työryhmä

Marjut Männistö, Vaasan yliopisto
Marja Oksanen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Anu Mustonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Päivi Myllymäki, Turun ammattikorkeakoulu
Kristiina Kuparinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Antti Petteri Kurhinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tapani Möttönen, Aalto-yliopisto
Jepa Piirainen, Aalto-yliopisto

Osallistuvat yliopistot