Tekstitaidot haltuun

Edistyneet opiskelijat eivät välttämättä omin avuin pysty tunnistamaan suomen kielen kehittämistarpeita. Tekstitaidot haltuun on edistyneille oppijoille suunnattu suomen kielen kirjallisten taitojen testimateriaali, jota voi käyttää itsenäisesti tai opettajan ohjauksessa.

Työryhmän kuvaus

Suomen kielen oppimateriaaleja ja testejä on tarjolla pääasiassa kielen perustasolla (A-taso) ja itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystasolla (B1). Korkeakoulujen S2-opettajat kohtaavat kuitenkin työssään yhä useammin opiskelijoita, jotka ovat taidoiltaan edistyneempiä ainakin jollakin kielitaidon osa-alueella. Sekä suomen- että englanninkielisissä ohjelmissa on pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja opiskelijoita, joilla on suomalainen perhetausta mutta jotka ovat käyneet koulua muulla kuin suomen kielellä. He eivät välttämättä omin avuin pysty tunnistamaan suomen kielen kehittämistarpeita. He myös kaipaavat ohjausta sopivien materiaalien äärelle tai sopivalle kurssille. Kehittämistarpeet liittyvät yleensä kirjallisiin taitoihin.

Olemme laatineet tarvekartoituksen avuksi suomen kielen kirjallisten taitojen tehtäväpankin, jota opiskelija voi käyttää  sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa. Tehtävissä on eri alojen sanastoa, puhe- ja kirjakielen eroja, kielen rakenteita, luetunymmärtämistä sekä kirjoittamistehtäviä. Materiaali on Aalto-yliopiston Moodle-alustalla (Aalto OpenLearning), jonne opiskelija voi kirjautua HAKA-tunnuksilla. Opiskelija saa tehtävistä automaattisen palautteen lukuun ottamatta kirjoittamistehtäviä, joihin tarvitaan opettaja kommentoijaksi. Automaattiset palautteet sisältävät myös linkkejä sopiviin lähde- ja ohjemateriaaleihin.

Testipankki on ollut koekäytössä keväällä 2019 sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Sisältöä kehitetään palautteen perusteella, ja materiaaliin on mahdollista lisätä tulevaisuudessa myös uusia elementtejä.

Työryhmä

Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sanna Rämö, Aalto-yliopisto
Taija Udd, Helsingin yliopisto
Aija Elg, Aalto-yliopisto
Henni Laitala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Osallistuvat yliopistot