Få koll på textfärdigheterna

Tekstitaidot haltuun-teamet har skapat en testbank anpassad för studerande på en mer avancerad nivå där de kan testa sina skriftliga kunskaper i finska. Materialet kan användas individuellt eller under handledning av en lärare.

Arbetsgruppens slutrapport

Suomen kielen oppimateriaaleja ja testejä on tarjolla pääasiassa kielen perustasolla (A-taso) ja itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystasolla (B1). Korkeakoulujen S2-opettajat kohtaavat kuitenkin työssään yhä useammin opiskelijoita, jotka ovat taidoiltaan edistyneempiä ainakin jollakin kielitaidon osa-alueella. Sekä suomen- että englanninkielisissä ohjelmissa on pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja opiskelijoita, joilla on suomalainen perhetausta mutta jotka ovat käyneet koulua muulla kuin suomen kielellä. He eivät välttämättä omin avuin pysty tunnistamaan suomen kielen kehittämistarpeita. He myös kaipaavat ohjausta sopivien materiaalien äärelle tai sopivalle kurssille. Kehittämistarpeet liittyvät yleensä kirjallisiin taitoihin.

Olemme laatineet tarvekartoituksen avuksi suomen kielen kirjallisten taitojen tehtäväpankin, jota opiskelija voi käyttää  sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa. Tehtävissä on eri alojen sanastoa, puhe- ja kirjakielen eroja, kielen rakenteita, luetunymmärtämistä sekä kirjoittamistehtäviä. Materiaali on Aalto-yliopiston Moodle-alustalla (Aalto OpenLearning), jonne opiskelija voi kirjautua HAKA-tunnuksilla. Opiskelija saa tehtävistä automaattisen palautteen lukuun ottamatta kirjoittamistehtäviä, joihin tarvitaan opettaja kommentoijaksi. Automaattiset palautteet sisältävät myös linkkejä sopiviin lähde- ja ohjemateriaaleihin.

Testipankki on ollut koekäytössä keväällä 2019 sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Sisältöä kehitetään palautteen perusteella, ja materiaaliin on mahdollista lisätä tulevaisuudessa myös uusia elementtejä.

Arbetsgrupp

Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sanna Rämö, Aalto-yliopisto
Taija Udd, Helsingin yliopisto

Aija Elg, Aalto-yliopisto
Henni Laitala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Projektvideo

Länkar

Deltagande universitet