Pedagogiskt stödmaterial

Publikation

På den här sidan kan du hitta Hiki, ähky ja loikka, en publikation som samlar arbetsgruppernas texter om projektet. I publikationen redogör och analyserar deltagarna den process som Digijoujou inneburit; var vi började, hur vi kom igång, vilka utmaningar vi avklarat och vad vi lärt oss.  


Tutorial-videor

På den här sidan finns tutorial-videor om nio digitala verktyg som kan användas och tillämpas i undersvisning och inlärning. Materialet är framställt av lektor Heini Syyrilä för Digijoujou-projektet.


Webbinarium

På den här sidan hittar du webbinarium som Digijoujous medverkande högskolor har arrangerat under projektets gång. I webbseminarierna, som är öppna för alla, delar sakkunniga med sig av sin kunskap i digitalisering och pedagogik inom högskoleundervisning och -inlärning.