Digi och flexibilitet för studier i finska och svenska

Välkommen till hemsidan för DIGIJOUJOU-projektet. Målsättningen med Digijoujou är att erbjuda nyproducerat mångsidigt och multimedialt pedagogiskt material för studier i de inhemska språken.

Kort om projektet

Digijoujou är ett treårigt (2017–2019) strategiskt spetsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är ett riksomfattande utvecklingsarbete samordnat av Aalto-universitetet, och involverar 52 lektorer och lärare i finska (26) och svenska (26) vid 8 yrkeshögskolor och 4 universitet runtom i Finland.

Digijoujous målsättning

Ny digital pedagogik och ett mångsidigt undervisningsutbud

Flexibla studiestigar

Etablera och utvidga ett riksomfattande samarbete över högskolegränserna

Medverkande i projektet

Digijoujou finansieras av