Tutorial-videor

På den här sidan finns tutorial-videor (på finska) framställda av lektor Heini Syyrilä om nio digitala verktyg som kan användas och tillämpas i undersvisning och inlärning. 

Adobe Spark Page

Kan till exempel används till att skapa av mångmedialt undervisningsmaterial eller digitala presentationer.

Adobe Spark Post

Kan till exempel användas till att skapa affischer. Flera olika visuella mallar för kortare texter.

Adobe Spark Video

Används till korta muntliga, mångmediala produktioner (10 sek/sida).

Coggle

Används för att skapa digitala tankekartor.

Educaplay

Kan användas till olika uppgifter samt texter och videor. 

iPad-sovellukset 1

Puppet Pals ja Tellagami – övar muntlig språkkunskap.

Lucidpress

Används till redigering och ombrytning av text, både kortare stycken och mer omfattande skriftliga arbeten, till exempel reklam eller artiklar.

Scrible-annotointiohjelma 1

Kan användas till att exempelvis omforma råtext till undervisningsmaterial. 

Scrible-annotointiohjelma 2

Kan användas till att exempelvis omforma råtext till undervisningsmaterial.