Tutuorials

This page features nine tutorial videos produced by lecturer Heini Syyrilä. The videos show how to implement pedagogical applications that are part of the Digijoujou in teaching and learning.

Adobe Spark Page

esim. monimediaisen oppimateriaalin tai esityksen laatimiseen

Adobe Spark Post

esim. posterin laatimiseen, useita eri mallipohjia erilaisiin lyhyisiin teksteihin

Adobe Spark Video

lyhyisiin suullisiin monimediaisiin tuotoksiin (10 sek/sivu)

Coggle

Mindmapping software.

Educaplay

erilaisia tehtäviä sekä teksteihin että videoihin

iPad-sovellukset 1

Puppet Pals ja Tellagami – suullisen kielitaidon harjoitteluun

Lucidpress

lyhyempiin tai laajempiin kirjallisiin tuotoksiin, esim. mainos tai artikkeli

Scrible-annotointiohjelma 1

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi

Scrible-annotointiohjelma 2

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi