Tutoriaalit

Lehtori Heini Syyrilä on laatinut DIGIJOUJOU-hankkeelle yhdeksän videota seuraavista sovelluksista opetuksessa ja oppimisessa. Videot ovat kaikille avoimia.

Adobe Spark Page

esim. monimediaisen oppimateriaalin tai esityksen laatimiseen

Adobe Spark Post

esim. posterin laatimiseen, useita eri mallipohjia erilaisiin lyhyisiin teksteihin

Adobe Spark Video

lyhyisiin suullisiin monimediaisiin tuotoksiin (10 sek/sivu)

Coggle

miellekarttasovellus

Educaplay

erilaisia tehtäviä sekä teksteihin että videoihin

iPad-sovellukset 1

Puppet Pals ja Tellagami – suullisen kielitaidon harjoitteluun

Lucidpress

lyhyempiin tai laajempiin kirjallisiin tuotoksiin, esim. mainos tai artikkeli

Scrible-annotointiohjelma 1

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi

Scrible-annotointiohjelma 2

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi