Opetus- ja oppimisainesto

Julkaisut

Tällä sivulla on koottuna julkaisut, joita ovat kirjoittaneet hankkeet opettajat ja ohjausryhmän jäsenet. Julkaisuissa käydään läpi ja analysoidaan hanketyöskentelyn eri vaiheita; mistä aloitettiin, miten päästiin liikkeelle, mitä esteitä ylitettiin ja mitä opittiin.


Tutoriaalit

Lehtori Heini Syyrilä on laatinut Digijoujou-hankkeelle yhdeksän videota seuraavista sovelluksista opetuksessa ja oppimisessa.


Webinaarit

Hankkeen aikana ovat hankkeen eri korkeakoulut järjestäneet asiantuntijawebinaareja digitalisaatiosta ja pedagogiikasta korkeakouluopetuksessa ja -oppimisessa.Webinaarit ovat kaikille avoimia.