Tutoriaalit

Lehtori Heini Syyrilä on laatinut DIGIJOUJOU-hankkeelle yhdeksän videota seuraavista sovelluksista opetuksessa ja oppimisessa. Videot ovat kaikille avoimia.

Adobe Spark Page

esim. monimediaisen oppimateriaalin tai esityksen laatimiseen

Adobe Spark Post

esim. posterin laatimiseen, useita eri mallipohjia erilaisiin lyhyisiin teksteihin

Adobe Spark Video

lyhyisiin suullisiin monimediaisiin tuotoksiin (10 sek/sivu)

Coggle

miellekarttasovellus

Educaplay

erilaisia tehtäviä sekä teksteihin että videoihin

iPad-sovellukset 1

Puppet Pals ja Tellagami – suullisen kielitaidon harjoitteluun

Lucidpress

lyhyempiin tai laajempiin kirjallisiin tuotoksiin, esim. mainos tai artikkeli

Scrible-annotointiohjelma 1

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi

Scrible-annotointiohjelma 2

esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi

Opetus- ja oppimisainesto

Julkaisut

Tällä sivulla on koottuna julkaisut, joita ovat kirjoittaneet hankkeet
opettajat ja ohjausryhmän jäsenet. Julkaisuissa käydään läpi ja
analysoidaan hanketyöskentelyn eri vaiheita; mistä aloitettiin, miten
päästiin liikkeelle, mitä esteitä ylitettiin ja mitä opittiin.


Tutoriaalit

Lehtori Heini Syyrilä on laatinut Digijoujou-hankkeelle yhdeksän videota seuraavista sovelluksista opetuksessa ja oppimisessa.


Webinaarit

Hankkeen aikana ovat hankkeen eri korkeakoulut järjestäneet asiantuntijawebinaareja digitalisaatiosta ja pedagogiikasta korkeakouluopetuksessa ja -oppimisessa.Webinaarit ovat kaikille avoimia.