Publikationer

På den här sidan hittas arbetsgruppernas publikationer och texter om Digijoujou. Nedan kan du till exempel bläddra i Hiki, ähky ja loikka, en publikation där vi som medverkat redogör och analyserar den process som Digijoujou inneburit; var vi började, hur vi kom igång, vilka utmaningar vi avklarat och vad vi lärt oss.  


Hiki, ähky ja loikka – Osallistujien pedagogisia mietteitä ja ideoita hankkeen varrelta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8593-7

Halsas, Marjaana 2019. Avoimuuden periaatteella. Tempus 2/2019

Juurakko-Paavola, Taina, Nelson, Mike & Rontu, Heidi 2018. Language teacher perceptions of digital literacy in Finnish higher education.AfinLA year book 2018.

Kirkkomäki, Annika, Kavander, Pirjo, Tuunanen, Maria & Kettunen, Sinikka 2019. Foreign language learning with flipped classroom method in higher education in Finland. Iceri2019 proceedings. Iated Publications https://iated.org/publications

Lehto, Teija & Halsas, Marjaana 2019. Astu sisään ruotsin opintoihin. Tempus 4/2019.

Tunkkari, Anna 2018. Portfoliolla uutta potkua ruotsin opintoihin. HAMK Unlimited Professionahttps://unlimited.hamk.fi/muut/portfoliolla-uutta-potkua-ruotsin-opintoihin

Wallenius Liisa, Lehto Teija, Votkin Taija & Halsas Marjaana 2018. Online Platform for Digital Multi-Disciplinary Language Learning., ICERI2018 Proceedings., International Academy of Technology, Education and Development.

Wallenius, Liisa, Votkin, Taija & Sevón, Sofia 2019. Digital portals in language learning encouraging student autonomy. EDULEARN19 Proceedings. Iated Publications https://iated.org/publications

Votkin Taija, Wallenius Liisa, Lehto Teija, Halsas Marjaana 2019. Pedagogical Underpinnings of a Multi-Disciplinary Language Learning Portal – the Connection Between Theory and Practice., INTED2019 Proceedings., International Academy of Technology, Education and Development.