Förbättrad textrespons

Projektets arbetsgrupp har kompletterat programvaran Emended med funktioner anpassade för att kommentera S2-texter. Programmet erbjuder nu två separata samlingar av feedback; en är på finska och lämpar sig för ge feedback till avancerade språkanvändare, den andra är på engelska och lämpar sig för nybörjare.

Arbetsgruppens slutrapport

Laadukas palaute ja palautteen reflektointi on kirjoitustaitojen kehittämisessä tärkeässä asemassa, mutta laadukkaan palautteen antaminen on aikaa vievää työtä. Jossain vaiheessa opettaja yleensä myös huomaa, että tiettyjä asioita opiskelijoiden kirjoittamissa teksteissä tulee kommentoineeksi toistuvasti. Olimme kuitenkin kuulleet, että samojen kommenttien kirjoittaminen aina uudelleen alusta alkaen ei olisi välttämätöntä. Emended on verkossa oleva tekstien kommentointiin tarkoitettu suomalainen sovellus, jonka keskeinen idea on se, että kerran huolella muotoiltua palautekommenttia voi jatkossa helposti käyttää aina uudelleen.

DJJ-hankkeessa olemme laatineet S2-tekstien kommentoinnissa tarpeellisia palautesisältöjä Emended-sovellukseen. Olemme tehneet kaksi erillistä palautekokoelmaa; yksi on suomeksi ja soveltuu edistyneiden kielenkäyttäjien tekstien kommentointiin, toinen englanniksi ja soveltuu alkeistason kielenoppijoille. Näiden kokoelmien ansiosta muutkin S2-opettajat voivat tarjota opiskelijoilleen monipuolista ja havainnollista palautetta tehokkaalla tavalla. Vaikka Emended ei ole enää aivan uusi sovellus, aikuisten S2-kirjoittajien tekstien kommentointiin sitä ei tietääksemme ole aiemmin käytetty.

Olemme jo käyttäneet Emendedin ja laatimamme S2-kokoelmien (Arvela & Arvela in English) käyttöä suomen kielen kursseilla. Koekäytön perusteella kokoelmia on jo muokattu ja kasvatettu. Yksi Emendedin hyvistä puolista on se, että kokoelmien jatkuva kehitystyö on helposti mahdollista ja yksittäiset opettajat voivat muokata meidän laatimiemme kokoelmien pohjalta omaan käyttöönsä sopivat palautteet aloittamatta kuitenkaan kokonaan alusta.

Emendedin käyttöön opettelu vie jonkin verran aikaa: opettajan kommentointityö tehostuu vasta siinä vaiheessa, kun hän tuntee omat palautekokoelmansa riittävän hyvin. Emendediä käyttäessään opettaja joutuu lisäksi huolella pohtimaan, mihin tekstin ongelmiin hän puuttuu ja mitkä jättää huomiotta. Jos tekstissä on paljon ongelmia ja ne kaikki merkitsee tekstiin, kommenttien luettelo voi näyttää musertavan pitkältä. Tämä on toki muutoinkin kaikessa palautteessa tärkeä pohdittava seikka. Kokeiluun osallistuneet opiskelijat antoivat valtaosin myönteistä palautetta Emendedistä.

Arbetsgrupp

Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sanna Rämö, Aalto-universitetet
Taija Udd, Helsingfors universitet
Aija Elg, Aalto-universitetet
Henni Laitala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Projektvideo

Länkar

Deltagande universitet