Master your writing skills

This learning material is designed for students on a more advanced level, who may not always be able to identify their own development needs, to test their skills in written Finnish. The test bank compiles various tests and assignments which can be used independently or under the guidance of a teacher.

Final report

Suomen kielen oppimateriaaleja ja testejä on tarjolla pääasiassa kielen perustasolla (A-taso) ja itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystasolla (B1). Korkeakoulujen S2-opettajat kohtaavat kuitenkin työssään yhä useammin opiskelijoita, jotka ovat taidoiltaan edistyneempiä ainakin jollakin kielitaidon osa-alueella. Sekä suomen- että englanninkielisissä ohjelmissa on pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja opiskelijoita, joilla on suomalainen perhetausta mutta jotka ovat käyneet koulua muulla kuin suomen kielellä. He eivät välttämättä omin avuin pysty tunnistamaan suomen kielen kehittämistarpeita. He myös kaipaavat ohjausta sopivien materiaalien äärelle tai sopivalle kurssille. Kehittämistarpeet liittyvät yleensä kirjallisiin taitoihin.

Olemme laatineet tarvekartoituksen avuksi suomen kielen kirjallisten taitojen tehtäväpankin, jota opiskelija voi käyttää  sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa. Tehtävissä on eri alojen sanastoa, puhe- ja kirjakielen eroja, kielen rakenteita, luetunymmärtämistä sekä kirjoittamistehtäviä. Materiaali on Aalto-yliopiston Moodle-alustalla (Aalto OpenLearning), jonne opiskelija voi kirjautua HAKA-tunnuksilla. Opiskelija saa tehtävistä automaattisen palautteen lukuun ottamatta kirjoittamistehtäviä, joihin tarvitaan opettaja kommentoijaksi. Automaattiset palautteet sisältävät myös linkkejä sopiviin lähde- ja ohjemateriaaleihin.

Testipankki on ollut koekäytössä keväällä 2019 sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Sisältöä kehitetään palautteen perusteella, ja materiaaliin on mahdollista lisätä tulevaisuudessa myös uusia elementtejä.

Project team

Ella Hakala, Tampere University of Applied Sciences
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia University of Applied Sciences
Sanna Rämö, Aalto University
Taija Udd, University of Helsinki
Aija Elg, Aalto University
Henni Laitala, Tampere University of Applied Sciences

Participating universities