Kohti pohjoista

In this learning game, the player advances from south to north on the map of Finland and learn more about the Finnish language and society on the way.

Final report

Project team

Marjaana Valo-Vuorela, Lahden ammattikorkeakoulu
Tapio Hokkanen, Itä-Suomen yliopisto
Jaana Kivivuori, Turun ammattikorkeakoulu
Tytti Lindeberg, Lahden ammattikorkeakoulu

Participating universities