Kohti pohjoista

I Kohti pohjoista rör sig spelaren från syd till nord på Finlands karta och utforskar det finska språket och samhället på vägen.

Arbetsgruppens slutrapport

Arbetsgrupp

Marjaana Valo-Vuorela, Lahden ammattikorkeakoulu
Tapio Hokkanen, Itä-Suomen yliopisto
Jaana Kivivuori, Turun ammattikorkeakoulu
Tytti Lindeberg, Lahden ammattikorkeakoulu

Deltagande universitet