Suomea edistyneille

Suomea edistyneille -materiaali tarjoaa harjoituksia sujuvan, itsenäisen ja taitavan kielenoppijan käyttöön (CEFR B2–C1); materiaali on järjestetty moduuleiksi, joista kukin on yhden (1) opintopisteen laajuinen.

Työryhmän kuvaus

Suomea edistyneille -materiaali luotiin tarpeeseen: materiaaliksi niille opiskelijoille, joiden kielitaito lähes riittää suomen kielellä opiskeluun. Tavoitteena oli luoda materiaalia ja harjoituksia suomen kielen sujuvoittamiseen erityisesti niillä osa-alueilla, jotka liittyvät opiskeluun.

Hankkeessa on luotu kahdeksan yhden opintopisteen mittaista moduulia, jotka on koottu seuraavien teemojen mukaan: 1) argumentoi ja vaikuta yhteiskunnassa, 2) seuraa mediaa ja tiedota, 3) lue ja kirjoita opinnoissa, 4) esiinny verkossa, 5) harjoittele ja kommunikoi töissä, 6) valmistaudu ja neuvottele, 7) käytä ja arvioi lähteitä sekä 8) tutustu tutkielman tekoon.

Materiaalin alussa oleva kielitaidon itsearviointitesti ohjaa opiskelijaa valitsemaan hänelle tärkeät moduulit. Suurimmassa osassa moduuleita harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa, tosin kirjallinen kielitaito painottuu.

Materiaalia on jo käytetty tekijöiden omilla kursseilla: esim. maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta saadun palautteen perusteella moduulia 3 selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Materiaalin osia testataan myös Valmentavasta valmiiksi -hankkeen koulutuksessa kesällä 2019.

Materiaalin tarve on tunnustettu erityisesti amk-kentällä jo pitkään – tämän osalta tavoite materiaalin laatimisesta ja sitä kautta opintopolkujen joustavoittamisesta saavutettiin.

Hankkeen toinen tavoite innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen käyttämisestä jätettiin toissijaiseksi; digitaalisuus näkyy lähinnä erilaisten työkalujen hyödyntämisenä. Oppimateriaali on kuitenkin toteutettu niin, että sen avulla opiskellaan kokonaan verkossa, ja myös tehtävänannoissa on pyritty erilaisiin digitaalisiin muotoihin.

Toivomme, että materiaali löytää runsaasti käyttäjiä sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Materiaali on kaikkien hanketoimijoiden käytettävissä ja muokattavissa sekä jalostettavissa edelleen.

Työryhmä

Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-ammattikorkeakoulu
Heli Kamaja, Lahden ammattikorkeakoulu
Hanna Vänskä, Helsingin yliopisto

Osallistuvat yliopistot