Finska på arbetsplatsen

Ett mångsidigt studiematerial utformat för studerande på A2/B1-nivå som vill lära sig att använda finska på arbetsplatsen.

Arbetsgruppens slutrapport

Ett mångsidigt material för studerande på A2/B1-nivå som vill förbättra sin finska kommunikationsförmåga i arbetslivet. Materialet är uppbyggt i moduler och finns på Google Sites, och kan enkelt länkas till din egen inlärningsplattform eller exporteras för eget bruk. Materialet är lämpligt både för lärarledd distansutbildning och som stöd för gruppstudier. Varje modul är värd 1–2 studiepoäng. Du som studerande kan välja vad och när du studerar och ansvarar tillsammans med din lärare för ditt eget kursschema och utvärdering.

Arbetsgrupp

Marjut Männistö, Vaasan yliopisto
Marja Oksanen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Anu Mustonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Päivi Myllymäki, Turun ammattikorkeakoulu
Kristiina Kuparinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Antti Petteri Kurhinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tapani Möttönen, Aalto-yliopisto
Jepa Piirainen, Aalto-yliopisto

Deltagande universitet