Moduuliruotsi

Moduuliruotsi tarjoaa oppimis -moduuleja joita voi käyttää monipuolisesti; kurssina, verkkokurssina tai pelkästään opetuksen tukena. Eri moduulit keskittyvät eri teemoihin ja kielen osa-alueisiin, ja jokainen moduuli on yhden opintopisteen laajuinen.

Työryhmän kuvaus

I detta projekt har vi skapat studiemoduler á 1 studiepoäng.  Syftet med vårt projekt var att skapa moduler, som kan tillämpas i flera olika omgivningar, eftersom olika högskolor har olika tillvägagångssätt, resurser, studentunderlag och verktyg. Redan i vårt projekts pilotfas märktes att modulerna kan användas i olika omfattning.

Materialet kan användas i olika omfattning, t.ex. kan materialet användas så att

  • Kursen består endast av moduler
  • cirka hälften av kursen är modulbaserad
  • en del av en eller flera moduler tillämpas under en kurs

Det unika med materialet är möjligheten att använda samma material på olika sätt i olika omfattning. Detta innebär att materialet inte nödvändigtvis är högskole- eller kursspecifikt, fastän det är branschspecifikt. Detta nya tänkesätt skapar nya möjligheter för såväl erfarna som nya lärare – materialet är inte bundet till tid eller plats, det kan användas som flerformig kurs eller som nätkurs, eller enbart som stödmaterial för undervisningen.

Materialet har testats både i yrkeshögskole- och universitetsmiljö. Materialet fick bra respons av både studenter och lärare. Både skapandet och implementeringen av materialet gav mod att pröva olika sätt att genomföra en kurs.

Työryhmä

Kaija Tast, Hämeen ammattikorkeakoulu
Mia Holmbäck, Centria-ammattikorkeakoulu
Tony Nyström, Vaasan Yliopisto

Osallistuvat yliopistot