Parempi pedagogiikka verkossa

Parempi pedagogiikka verkossa -sivusto tarjoaa vinkkejä ja menetelmiä verkkokurssin rakentamiseen. Materiaali tutkii miten kieliopettaja voi olla läsnä, luoda vuorovaikutusta ja antaa monipuolista palautetta verkossa.

Työryhmän kuvaus

I en kurs som genomförs helt på nätet kan man delta oberoende av tid och plats, vilket är en stor fördel för många högskolestudenter. Det kan dock vara utmanande att studera språk självständigt, och utan det stöd från läraren och andra studenter som man på ett naturligt sätt får i samband med traditionell klassrumsundervisning.

I vårt projekt var målet att finna mångsidiga metoder för lärarnärvaro och interaktion i en kurs på nätet i svenska som det andra inhemska språket. Genom att fokusera på lärarnärvaro, samarbete och meningsfulla gruppuppgifter försökte vi skapa en kreativ, stödjande och inspirerande miljö på en gemensam pilotkurs. På vår webbplats Bättre pedagogik på nätet delar vi med oss av våra erfarenheter från kursen och av kursmaterialet. Materialet är fritt att använda för andra språklärare.

Pilotkursen innehöll inga fysiska träffar, och lärarna och studenterna kom från tre olika högskolor i Finland. Lärarnärvaro implementerades i kursen på olika sätt, t.ex. med hjälp av webbinarier, veckovideor med instruktioner och information samt med videofeedback för uppgifterna. Vi använde multimodala metoder och verktyg för att informera, ge instruktioner och kommunicera med studenterna. Även i responsen från lärarna till studenterna och mellan studenterna användes mångsidiga metoder och format.

En annan grundpelare för pilotkursen var samarbete i smågrupper, i vilka studenterna jobbade under hela kursen. Eftersom kursen handlade om kommunikation i arbetslivet så fokuserade uppgifterna på färdigheter som behövs i arbetslivet. Det här gav studenterna motivation, och uppmuntrade dem till samarbete och interaktion.

På vår webbplats ges konkreta exempel på hur lärarnärvaro och interaktion beaktades i utformningen och genomförandet av kursen, och vilka resultaten blev. Vi beskriver också hur vi samundervisade i kursen och vilket mervärde det gav.

Työryhmä

Sofia Sevón, Aalto-universitetet
Tomi Ylkänen, Jyväskylä yrkeshögskola
Maria Åhman-Nylund, yrkeshögskolan Centria

Osallistuvat yliopistot