Bättre pedagogik på nätet

Det kan vara utmanande att studera språk självständigt på nätet, utan det stöd från läraren och andra studerande som man får i samband med traditionell klassrumsundervisning. Bättre pedagogik på nätet är en webbplats med tips på hur lärare kan vara närvarande och skapa rum för interaktion mellan studerande på nätet. Materialet undersöker lärarnärvaro, interaktion, respons och samundervisning och bygger på projektgruppens egna erfarenheter.

Arbetsgruppens slutrapport

I en kurs som genomförs helt på nätet kan man delta oberoende av tid och plats, vilket är en stor fördel för många högskolestuderande. Det kan dock vara utmanande att studera språk självständigt, och utan det stöd från läraren och andra studerande som man på ett naturligt sätt får i samband med traditionell klassrumsundervisning.

I vårt projekt var målet att finna mångsidiga metoder för lärarnärvaro och interaktion i en kurs på nätet i svenska som det andra inhemska språket. Genom att fokusera på lärarnärvaro, samarbete och meningsfulla gruppuppgifter försökte vi skapa en kreativ, stödjande och inspirerande miljö på en gemensam pilotkurs. På vår webbplats Bättre pedagogik på nätet delar vi med oss av våra erfarenheter från kursen och av kursmaterialet. Materialet är fritt att använda för andra språklärare.

Pilotkursen innehöll inga fysiska träffar, och lärarna och studerande kom från tre olika högskolor i Finland. Lärarnärvaro implementerades i kursen på olika sätt, t.ex. med hjälp av webbinarier, veckovideor med instruktioner och information samt med videofeedback för uppgifterna. Vi använde multimodala metoder och verktyg för att informera, ge instruktioner och kommunicera med studerandena. Även i responsen från lärarna till och mellan studerandena användes mångsidiga metoder och format.

En annan grundpelare för pilotkursen var samarbete i smågrupper, i vilka studerandena jobbade under hela kursen. Eftersom kursen handlade om kommunikation i arbetslivet så fokuserade uppgifterna på färdigheter som behövs i arbetslivet. Det här gav studerandena motivation, och uppmuntrade dem till samarbete och interaktion.

På vår webbplats ges konkreta exempel på hur lärarnärvaro och interaktion beaktades i utformningen och genomförandet av kursen, och vilka resultaten blev. Vi beskriver också hur vi samundervisade i kursen och vilket mervärde det gav.

Arbetsgrupp

Sofia Sevón, Aalto-universitetet
Tomi Ylkänen, Jyväskylä yrkeshögskola
Maria Åhman-Nylund, yrkeshögskolan Centria

Deltagande universitet