Ruotsia pohjoismaissa

Ruotsia Pohjoismaissa on opintokokonaisuus eri alojen korkeakouluopiskelijoille, joka innostaa ja inspiroi opiskelijaa ensisijaisesti ruotsin opiskeluun pienellä pohjoismaisella lisätvistillä ja aktivoi opiskelijaa ottamaan selvää ja tutustumaan mm. muiden Pohjoismaiden opiskelu-, työ- ja matkailutarjontaan.

Työryhmän kuvaus

Ruotsia Pohjoismaissa, Min svenska i Norden, on monialainen opintokokonaisuus, joka innostaa ja inspiroi opiskelijaa ensisijaisesti ruotsin opiskeluun pienellä pohjoismaisella lisätvistillä ja aktivoi opiskelijaa ottamaan selvää ja tutustumaan mm. muiden Pohjoismaiden opiskelu-, työ- ja matkailutarjontaan. Materiaalissa on tehtäviä ja tehtävänantoja yhdistäen suullisen ja kirjallisen taidon sekä monimediaisen tuottamisen harjoitteluun korkeakouluissa, taitotasolla B1. Materiaalia voi hyödyntää opintojaksona, opintojakson osina sekä itsenäisinä tehtävinä.

Halusimme luoda uuden mielenkiintoisen kokonaisuuden, jonka puitteissa on helppo toteuttaa monimuotoista ruotsin opiskelua Pohjoismaisista teemoista. Oppimateriaaleissa on yllättävän vähän Pohjoismaisuutta. Haluamme herättää opiskelijoiden kiinnostusta ja innostusta Pohjoismaiden tarjoamiin mahdollisuuksiin esimerkiksi työllistymiseen. Haluamme tarjota välineitä kehittää omaa kielitaitoa tulevassa työelämässä Pohjoismaisissa yhteyksissä.

Materiaalipankki on korkeakouluopiskelijoille taitotasolla B1. Tarkoitus on toimia materiaalipankkina, jota voi hyödyntää opintojaksona, sen osina, sekä itsenäisinä tehtävinä. Moduulit ovat att studera i Norden, att jobba i Norden, fakta om Norden, att resa i Norden ja Svenskfinland.

Uutta on, että kolmen eri korkeakoulun lehtorit tekevät yhteistyötä eri ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Pohjoismainen kurssi on uusi opintojakso useimmissa korkeakouluissa. Uutta ja innostavaa ovat uudet ideat digitaalisten työkalujen käyttöön ja kokeiluun ja hyödyntämiseen.

Testasimme tehtäviä korkeakouluissamme ja koko kurssina materiaalia testataan ainakin Turun ammattikorkeakoulussa sekä tulevaisuudessa ainakin CampusOnline-palvelussa verkossa. Olemme saaneet positiivista palautetta kollegoilta ja jatkamme kehittämistyötä sekä testaamista syksyllä 2019.

Olemme saavuttaneet tavoitteemme sen osilta, että pystymme pitämään materiaalin perusteella opintojakson tai materiaalia voidaan hyödyntää monipuolisesti monilla eri tavoilla. Vahvuutena on mahdollisuus soveltaa ja rakentaa myös itsenäistä opiskelua. Parasta oli tutustua ja verkostoitua toisten kollegojen kanssa. Tulevaisuudessa toteutamme kurssia eri muodoissa.

Työryhmä

Aalto-Friman Sini, Laurea Ammattikorkeakoulu
Manner-Kivipuro Johanna, Helsingin Yliopisto
Huhtala Elvi, Helsingin Yliopisto
Björkberg-Suominen Minna, Turku Ammattikorkeakoulu

Osallistuvat yliopistot