Suomen kielen ääntämistyökalu

Suomen kielen ääntämistyökalu on puheentunnistusteknologiaa hyödyntävä ohjelma, jonka tarjoaman automaattisen palautteen avulla opiskelijat voivat harjoitella ääntämistä itsenäisesti.

Työryhmän kuvaus

Ääntämisen harjoittelu on tärkeä osa kielen oppimista, mutta sen opettamiseen liittyy monia haasteita: Ääntämisen opettamista ja harjoittelua varten on ensinnäkin usein tarjolla varsin vähän materiaalia oppikirjoissa. Lisäksi opiskelijoilla on usein hyvin erilaiset kielitaustat, minkä vuoksi vuoksi heillä on myös erilaiset tarpeet ääntämisen oppimisessa.

Puheentunnistusteknologiaa hyödyntävien ohjelmien avulla opiskelija voi harjoitella ääntämistä itsenäisesti ja saada yksilöllistä palautetta. Aalto-yliopiston puheentunnistuksen tutkimusryhmässä kehitetään parhaillaan ääntämisen opiskeluun tarkoitettuja ohjelmia. Olemme olleet suomen kielen asiantuntijoina aikuisille suomenoppijoille suunnatun ääntämistyökalun kehittämisessä. Olemme tuottaneet ohjelmaan pedagogisesti sopivaa kieliainesta ja olleet mukana arvioimassa testiryhmän opiskelijoiden ääntämistä.  

Ohjelmasta on tällä hetkellä käytössä manuaalista palautteen antoa hyödyntävä demoversio, jota on testattu pienellä opiskelijaryhmällä. Ohjelman kehitystyö jatkuu edelleen, parhaillaan ohjelmasta on kehitteillä automaattista palautetta tarjoava versio.

Työryhmä

Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sanna Rämö, Aalto-yliopisto
Taija Udd, Helsingin yliopisto
Aija Elg, Aalto-yliopisto
Henni Laitala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Osallistuvat yliopistot