Practice Finnish pronunciation

Suomen kielen ääntämistyökalu is a learning tool for pronunciation under development, based on the technology of voice recognition. The working group of the project uses new technology developed at Aalto University to create a software that allows students to practice their pronunciation individually and get feedback directly.

Final report

Ääntämisen harjoittelu on tärkeä osa kielen oppimista, mutta sen opettamiseen liittyy monia haasteita: Ääntämisen opettamista ja harjoittelua varten on ensinnäkin usein tarjolla varsin vähän materiaalia oppikirjoissa. Lisäksi opiskelijoilla on usein hyvin erilaiset kielitaustat, minkä vuoksi vuoksi heillä on myös erilaiset tarpeet ääntämisen oppimisessa.

Puheentunnistusteknologiaa hyödyntävien ohjelmien avulla opiskelija voi harjoitella ääntämistä itsenäisesti ja saada yksilöllistä palautetta. Aalto-yliopiston puheentunnistuksen tutkimusryhmässä kehitetään parhaillaan ääntämisen opiskeluun tarkoitettuja ohjelmia. Olemme olleet suomen kielen asiantuntijoina aikuisille suomenoppijoille suunnatun ääntämistyökalun kehittämisessä. Olemme tuottaneet ohjelmaan pedagogisesti sopivaa kieliainesta ja olleet mukana arvioimassa testiryhmän opiskelijoiden ääntämistä.  

Ohjelmasta on tällä hetkellä käytössä manuaalista palautteen antoa hyödyntävä demoversio, jota on testattu pienellä opiskelijaryhmällä. Ohjelman kehitystyö jatkuu edelleen, parhaillaan ohjelmasta on kehitteillä automaattista palautetta tarjoava versio.

Project team

Ella Hakala, Tampere University of Applied Sciences
Tuula Jäppinen, Haaga-Helia University of Applied Sciences
Sanna Rämö, Aalto University
Taija Udd, University of Helsinki
Aija Elg, Aalto University
Henni Laitala, Tampere University of Applied Sciences

Participating universities