Ruotsin opinnot korkeakouluopiskelijoille

Svenskstudier för högskolestuderande on monitieteinen ja avoin digitaalinen kieliopiskeluportaali.

Työryhmän kuvaus

I början hade vi en dröm om en öppen materialportal som skulle betjäna alla högskolestuderande och vara tillräckligt enkel att använda. Vi ansåg att den här typen av portal saknades bland den mängd öppet material som fanns tillgängligt. Målet var att erbjuda en bred aktivitetsbank för studier i svenska på nivå B1-C1 i form av en öppen, digital portal.

Svenskstudier för högskolestuderande-portalen uppmuntrar till ett reflektivt och kommunikativt sätt att arbeta och kräver både självdisciplin och eget tänkande av studerandena. Varje uppgift ger mervärde för studerandenas substanskompetens. Branschinriktade teman kan användas och tillämpas inom de flesta högskole- och universitetsutbildningar. Uppgifterna följer konsekvent task-based learning, flipped learning, blended learning och CLIL (Content Intergrated Language Learning) som pedagogiska metoder.

Vi utförde en enkätundersökning bland studerande för att kartlägga och underlätta planeringen och utvecklingen av plattformen, och vi fick nästan 200 svar från olika högskolor. Vi har kontinuerligt kartlagt studerandenas IT-färdigheter och kompetenser.

På basis av feedbacken från enkäterna har vi utvecklat portalen med fokus på tydlighet, lättillgänglighet och ett intresseväckande utseende, ett arbete som ännu fortgår. Vi har också samlat feedback från lärare, bland annat de som medverkar i Digijoujou.

Vi anser att vi uppnått de mål som vi satt i början av projektet. Tillsammans har vi utvecklat ett djupare samarbete mellan våra egna högskolor. I framtiden kommer vi att satsa på marknadsföringen inom samtliga högskolor i Finland och gärna även i andra nordiska länder. Vi har aktivt deltagit i internationella konferenser för att få nya, fräscha synvinklar i utvecklingsarbetet och för att ge projektet synlighet. Vi har upplevt hela Digijoujou-projektet som intressant och tankeväckande.

Työryhmä

Taija Votkin, Aalto-yliopisto
Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu
Liisa Wallenius, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Marjaana Halsas, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osallistuvat yliopistot