Puhutsä suomee?

Puhutsä suomee? on kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu avoin verkkokurssi suomen yleispuhekielen opiskeluun. Kurssin päätavoitteet ovat rohkaista opiskelijaa puhumaan suomea, auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin puhuttua suomea ja auttaa ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja.

Työryhmän kuvaus

Suomeen vaihto- tai tutkinto-opiskelijoiksi tulevat opiskelijat eivät aina käytä suomea luokkahuoneen ulkopuolella, vaikka teoriassa heillä olisi siihen kaikki mahdollisuudet. Haluamme materiaalillamme rohkaista ja kannustaa heitä puhumaan suomea, etsimään suomenkielistä keskusteluseuraa ja auttaa heitä ymmärtämään sitä puhemuotoa, jota he pääkaupunkiseudulla ympärillään kuulevat. Puhekielen muotojen opetus jää nimittäin helposti taka-alalle oppilaitosten tarjoamilla suomen kielen kursseilla, joilla halutaan ensisijaisesti opettaa yleis- tai kirjakieltä. Puhekieltä on hyvin monenlaista, mutta esittelemme tyypillisiä rakennepiirteitä yleispuhekielestä (pääkaupunkiseudulla puhuttavasta suomesta).

Materiaalia voi suositella A.2-tasolta edistyneemmille ja soveltaen jo A1.2-tasoisille opiskelijoille, jotka käyvät tai ovat käyneet jonkin suomen kielen kurssin. Verkkokurssimme koostuu viidestä moduulista, joista jokaiseen pyrimme sisällyttämään yhden opintopisteen verran opiskelumateriaalia (tilannevideot, opetusvideot, äänitteet, automaattisesti tarkistettavat harjoitukset ja palautustehtävät). Materiaalia voi opiskella itsenäisesti, mutta olemme suunnitelleet sivuston niin, että se voisi olla myös osa korkeakoulujen yhteistä suomen kielen opetustarjontaa. Kurssi on myös tulossa keväällä 2020 joko CampusOnline.fi-verkkopalveluun tai Digicampuksen tarjontaan.

Opettaja voi halutessaan siirtää materiaaliemme linkit YouTubesta ja H5P.org-sivustolta korkeakoulunsa oppimisalustalle. Vaihtoehtoisesti hän voi pyytää opiskelijoita tekemään kaiken muun kurssin verkkosivuilla ja lähettämään vain valmiiksi suunnittelemamme palautustehtävät oman koulunsa oppimisalustalle. Palautustehtävissä opiskelijaa ohjeistetaan tuottamaan mm. ääni- ja videotiedostoja. Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä palautettavista tehtävistä ja mahdollisesti videokonferenssi- tai lähitapaamisissa.

Materiaalia ei ole vielä testattu laajasti, mutta yksittäiset opiskelijat ovat kommentoineet sisältöä ja ehdottaneet joitakin uudistuksia sivustolle. Eräs opiskelija kommentoi: ”Tällaista materiaalia olisin kaivannut siinä vaiheessa, kun tulin Suomeen.”

Toivomme tämän kaikille avoimen ja puhekielisen video- ynnä muun opetusmateriaalin auttavan Suomeen tulleita kansainvälisiä opiskelijoita hyvään alkuun puheen ymmärtämisessä ja suomen puhumisessa ja sitä kautta jopa verkostoitumisessa. Verkkokurssin sisältöjä tehdään ja täydennetään kesäkuun 2019 loppuun saakka.

Työryhmä

”Digihelmet” eli
Hertta Erkkilä, viestinnän tuntiopettaja, Centria ammattikorkeakoulu
Emmi Pollari, Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
Laura Uusitalo, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osallistuvat yliopistot