Do you speak Finnish?

Puhutsä suomee? is a web-course open for all university students to learn the basics of using everyday Finnish. The main objectives of the course are to encourage students to speak Finnish and understand the spoken language. It also helps the student to better understand the differences between spoken and written Finnish.

Final report

Suomeen vaihto- tai tutkinto-opiskelijoiksi tulevat opiskelijat eivät aina käytä suomea luokkahuoneen ulkopuolella, vaikka teoriassa heillä olisi siihen kaikki mahdollisuudet. Haluamme materiaalillamme rohkaista ja kannustaa heitä puhumaan suomea, etsimään suomenkielistä keskusteluseuraa ja auttaa heitä ymmärtämään sitä puhemuotoa, jota he pääkaupunkiseudulla ympärillään kuulevat. Puhekielen muotojen opetus jää nimittäin helposti taka-alalle oppilaitosten tarjoamilla suomen kielen kursseilla, joilla halutaan ensisijaisesti opettaa yleis- tai kirjakieltä. Puhekieltä on hyvin monenlaista, mutta esittelemme tyypillisiä rakennepiirteitä yleispuhekielestä (pääkaupunkiseudulla puhuttavasta suomesta).

Materiaalia voi suositella A.2-tasolta edistyneemmille ja soveltaen jo A1.2-tasoisille opiskelijoille, jotka käyvät tai ovat käyneet jonkin suomen kielen kurssin. Verkkokurssimme koostuu viidestä moduulista, joista jokaiseen pyrimme sisällyttämään yhden opintopisteen verran opiskelumateriaalia (tilannevideot, opetusvideot, äänitteet, automaattisesti tarkistettavat harjoitukset ja palautustehtävät). Materiaalia voi opiskella itsenäisesti, mutta olemme suunnitelleet sivuston niin, että se voisi olla myös osa korkeakoulujen yhteistä suomen kielen opetustarjontaa. Kurssi on myös tulossa keväällä 2020 joko CampusOnline.fi-verkkopalveluun tai Digicampuksen tarjontaan.

Opettaja voi halutessaan siirtää materiaaliemme linkit YouTubesta ja H5P.org-sivustolta korkeakoulunsa oppimisalustalle. Vaihtoehtoisesti hän voi pyytää opiskelijoita tekemään kaiken muun kurssin verkkosivuilla ja lähettämään vain valmiiksi suunnittelemamme palautustehtävät oman koulunsa oppimisalustalle. Palautustehtävissä opiskelijaa ohjeistetaan tuottamaan mm. ääni- ja videotiedostoja. Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä palautettavista tehtävistä ja mahdollisesti videokonferenssi- tai lähitapaamisissa.

Materiaalia ei ole vielä testattu laajasti, mutta yksittäiset opiskelijat ovat kommentoineet sisältöä ja ehdottaneet joitakin uudistuksia sivustolle. Eräs opiskelija kommentoi: ”Tällaista materiaalia olisin kaivannut siinä vaiheessa, kun tulin Suomeen.”

Toivomme tämän kaikille avoimen ja puhekielisen video- ynnä muun opetusmateriaalin auttavan Suomeen tulleita kansainvälisiä opiskelijoita hyvään alkuun puheen ymmärtämisessä ja suomen puhumisessa ja sitä kautta jopa verkostoitumisessa. Verkkokurssin sisältöjä tehdään ja täydennetään kesäkuun 2019 loppuun saakka.

Project team

Hertta Erkkilä, Teacher in Communications, Centria ammattikorkeakoulu
Emmi Pollari, University lecturer in Finnish language and culture, Helsingin yliopisto
Laura Uusitalo, Lecturer in Finnish Language and Communication, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Participating universities