Super basics

Superalkeet is a mobile friendly website open for everyone, where you can learn the basics of Finnish. The material is well suited to different learning styles and learning situations.

Final report

Superalkeet-ryhmä halusi luoda avoimen tarinallisen alkeismateriaalin, jossa yhdistyvät funktionaalisuus ja mobiilikäytettävyys.

Mobiililaitteille skaalautuvaa suomen kielen verkko-oppimateriaalia ei ole ollut vielä kovin laajasti saatavilla. Opiskelijat kuitenkin käyttävät oppimisvälineenä enenevissä määrin tietokoneen sijasta mobiililaitteita. Saatavilla olevat ilmaiset oppimissivustot ja sovellukset ovat olleet pääasiassa sanastoon tai kielioppiin keskittyviä. Kaiken kaikkiaan suomen kielen verkko-oppimateriaalitarjonta on tähän saakka näyttäytynyt melko pirstaleisena. Koimme tarpeelliseksi luoda kielenkäyttötilanteisiin pohjautuvan, johdonmukaisen kokonaisuuden muodostavan alkeistason oppimissivuston.

Superalkeet-ryhmä halusi luoda avoimen tarinallisen alkeismateriaalikokonaisuuden, jossa yhdistyvät funktionaalisuus ja mobiilikäytettävyys.

Superalkeet sivusto antaa mahdollisuuden joko itsenäisesti opiskellen tai opettajajohtoisesti tutustua suomen kielen alkeisiin sopivan pienissä osioissa joko mobiililaitteella tai tietokoneella. Materiaali sopii hyvin erilaisiin oppimistyyleihin ja opiskelutilanteisiin.

Superalkeet on tarkoitettu kaikille suomen kielen alkeista kiinnostuneille. Sivusto koostuu verkkovälitteisistä harjoituksista ja audiovisuaalisista materiaaleista. Neljään pääteemaan jaettu materiaali käsittelee arkisia kielenkäyttötilanteita aina opiskelusta ystävien tapaamiseen. Kukin teema on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, jotta materiaali on helposti omaksuttavissa.

Avoimen ja korkeakouluopiskelijoille sopivan verkko-oppimismateriaalin ongelma on usein käytettävyys mobiilissa tai muuten raskas käyttöliittymä. Google Sites on ollut sekä kehittämisvaiheessa että käytössä kevyt ratkaisu. Funktionaalinen ote kulkee läpi sivuston. Uutta materiaalissa on myös se, että alkeistason oppimiskokonaisuus on koottu yhtenäiseksi, pala palalta eteneväksi materiaaliksi verkkoon.

Funktionaalinen mobiilikäytettävä materiaali antaa joustavia mahdollisuuksia sekä opiskelijoille että opettajille suomen kielen opiskeluun ja opettamiseen.

Kukin Superalkeet-ryhmän opettaja testasi sivuston osioita omassa opetuksessaan projektin suunnittelun ohella. Sivustoa on pidetty erittäin hyödyllisenä, selkeänä ja intuitiivisena navigoida, ja ulkoasua on kehuttu moderniksi ja otetta selkeäksi. Sivusto julkaistaan kokonaisuudessaan kesällä 2019.

Saavutimme tavoitteemme, eli loimme mobiilikäytettävän ilmaisen ja avoimen verkko-oppimissivuston suomen kielen alkeistasolle. Käytimme sivuston luomiseen ainoastaan ilmaisia sovelluksia ja alustoja.

Kolmen eri puolilla Suomea sijaitsevan korkeakoulun suomen kielen opettajan yhteistyö oli erittäin antoisaa projektin ajan. Opiskelimme yhdessä projektin aikana verkko-oppimissivuston rakentamista sekä käytettävissä olevien ilmaissovellusten ja alustojen käyttöä. Oli hienoa saada uusia näkökulmia ja ajatuksia sekä vertaistukea työhönsä hieman erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä kollegoilta.

Project team

Jaana Oinonen, FM, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katri Niemi, FM, KM, Itä-Suomen yliopisto
Hanna Tani, FM, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Participating universities