DIGIJOUJOU med på Svenskan i Finland 18, Åbo 11-12.10.2018

DIGIJOUJOU med på Svenskan i Finland 18, Åbo 11-12.10.2018 med ett föredrag om lärar- och studentsynpunkter på digitalisering i studier i finska och svenska som andraspråk

Digijoujou-koordinatorerna Taina Juurakko-Paavola (HAMK) och Heidi Rontu (Aalto)