Digijoujoulaiset kokoontuivat hanketyöpajaan 4.10.2017

DIGIJOUJOUlaiset kokoontuivat hankkeen 1. työpajaan 4.10.2017 Laurean Tikkurilan tiloissa. Työpaja käynnistyi digijoujoulaisten unelmasuomi ja -ruotsi suunnitelmien lyhyillä esittelyillä, joiden pohjalta muodostettiin suomen ja ruotsin opettajien kesken 3-4 opettajien työryhmät. Työryhmät käynnistivät laajemman opintokokonaisuuden suunnittelun työpajassa hankkeen kolmen päätavoitteen mukaisesti: oppimispolkuja suomeen ja ruotsiin, jotka hyödyntävät digipedagogiikkaan, tarjoavat oppimiseen joustavuutta ja tuottavat keskeisiä työelämätaitoja.