DIGIJOUJOU-hanke mukana Afinlan syyssymposiumissa Turussa 9.-10.11.2017 Symposiumissa esiteltiin hankkeen lähtötilanteen kartoittemiseksi tehtyjä opiskelija- ja opettajakyselyjen tuloksia sekä FINELCin opettajakyselyn tuloksia opetuksen ja oppimisen digitalisaatiosta työpajassa Digitalisaatio ja digitaalisuus korkeakoulujen kieli- ja viestintäopinnoissa. Työpajan vetäjinä toimivat Mike Nelson (Turun yliopisto, kielikeskuksen johtaja), Taina Juurakko-Paavola (HAMK, Digijoujou-hankkeen AMK-koordinaattori) ja Heidi Rontu (Aalto-yliopisto, Digijoujou-hankkeen pääkoordinaattori)