Flipped learning methods

The project, Korkeakouluruotsia flipaten, offers an open Google Sites-page with gathered material based on the flipped classroom method.

Final report

Flippaus sivuston tavoitteena oli kokeilla käänteistä opetusmallia ruotsin kielen kursseillamme vaihtoehtona perinteiselle opetukselle. Tarkoituksena oli selvittää, onko oppiminen tehokkaampaa flippaamalla ja voisiko flippaus auttaa heterogeenisissä opiskelijaryhmissä.

Neljä opettajaa eri korkeakouluista suunnitteli yhteisen B1-taitotasolle sopivan ruotsin kurssin mallin, jossa hyödynnetään käänteisen opetuksen menetelmää eli flippausta.

Sivusto on tarkoitettu korkeakouluissa toimiville ruotsin kielen opettajille. Avoin Google Sites -sivusto koostuu moduuleista, joissa on valmista materiaalia sekä kurssisuunnitelmia, toteutusideoita ja kokemuksia flipatuilta kursseilta.

Työryhmän opettajat testasivat tekemäänsä flippausmateriaalia itse omilla kursseillaan ja keräsivät opiskelijoitten palautetta menetelmän tehokkuudesta.  Saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella kävi ilmi, että menetelmää voi oppimisen kannalta pitää käytännön kielitaitoa aktivoivana ja kommunikatiivisena opiskelumenetelmänä olipa opiskelijan kielitaito sitten heikompi tai vahvempi.

Flippaussivuston laatiminen ja menetelmän ja materiaalin käytöstä kerätyt kokemukset ovat vahvistaneet työryhmän opettajien käsitystä flippausmenetelmästä tehokkaana ja mielekkäänä opetus- ja opiskelutapana. Tulevaisuudessa on ryhmän tarkoituksena kehittää omassa opetuksessaan lisää menetelmän mukaisia materiaaleja ja opetussisältöjä.

Project team

Pirjo Kavander, lektor (Senior Lecturer), Turun ammattikorkeakoulu
Sinikka Kettunen, universitetslärare (University Instructor), Itä-Suomen yliopisto
Annika Kirkkomäki, lektor (Senior Lecturer), Laurea-ammattikorkeakoulu
Maria Tuunanen, lektor (Senior Lecturer), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Participating universities